عایق اشعه مضر خورشید ، ذخیره انرژی

از ورود اشعه مضر خورشید جلوگیری می کند و بدین ترتیب کنترل نور و فضاای داخل ساختمان و جدا کردن ان از محیط بیرون به راحتی انجام میگیرد. در های کرکره ای اتوماتیک از هدر رفتن انرژی جلوگیری می کند. فضای داخل ساختمان را در زمستان گرم و در تابستان خنک نگه می دارد.

صرفه جویی در انرژی به نسبت 70% از ویزگی های مهم پرده کرکره اتوماتیک است.